Hide menu

Tillgänglighet för ceniit.lith.liu.se och ceniit.isy.liu.se

Linköpings universitet, Insitutionen för systemteknik (ISY) står bakom www.isy.liu.se och de olika avdelningssidorna för institutionens olika avdelningar och personalsidor som slutar på isy.liu.se.
Här redogör vi för hur dessa interna sidor uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ISYs interna webbsidor som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att skicka e-post till webmaster@isy.liu.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och är mitt uppe i att arbeta fram ett nytt intranät som på sikt ska ersätta befintlig internwebb. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

De domäner som ligger inom isy.liu.se publicerades innan 23 september 2018 och är att betrakta som interna webbsidor avsedda för anställda och studenter vid Linköpings universitet. Här följer ett urval av många kända tillgänglighetsproblem:
 • Vissa bilder saknar alternativtexter (WCAG 2.4.4)
 • Rubrikstrukturer är felaktiga på vissa ställen
 • PDF-dokument saknar tillgänglighetsanpassning
 • Sidorna saknar möjlighet till skärmanpassning
 • TAB-navigering saknas för vissa funktioner (WCAG 2.4.3)
 • Samma länktitlar används för flera olika destinationer (WCAG 2.4.4)
 • Det saknas beskrivning för iFrame (WCAG 4.1.2)
 • På vissa ställen används HTML att formatera innehållet (WCAG 1.3.1)
 • Video och ljudinspelningar saknar textversioner (WCAG 1.2.1)
 • Vissa bilder saknar tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund (WCAG 1.4.3)
Enligt lagen är vi skyldiga att åtgärda tillgänglighetsproblemen på Linköpings universitets internwebb innan 23 september 2020. Större delen av problemen kommer dock inte att kunna lösas på så kort sikt, och därför åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning.

Oskäligt betungande anpassning

Linköpings universitet, ISY åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för Linköpings universitets internwebb. Vi åberopar undantaget på följande grunder:
 • Det är gamla sidor och dess plattform är föråldrad. Vissa delar har delvis förts över till en modern plattform och arbete pågår att flytta innehåll till bland annat ett nytt intranät. Arbete pågår att säkerställa att det nya intranätet blir helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.Arbetet med det nya intranätet är så pass stort och tidskrävande att det inte kan bli klart och ersätta Linköpings universitets interwebb fullt ut innan den utsatta tidsgränsen 23 september 2020.
 • Webbsidorna inom domänen isy.liu.se är att betrakta som interna webbsidor avsedda för studenter och anställda vid Linköpings universitet och de kommer att stegvis flyttas och stängas ner då de är under avveckling.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Har du upptäckt tillgänglighetsbrister?

Kan du inte använda delar av vår webbplats? Meddela oss så ser vi till att du får den hjälp du har rätt till! Vi tar tacksamt emot synpunkter på brister som inte beskrivs på denna sida, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven via e-post webmaster@isy.liu.se

Page responsible: Webmaster
Last updated: 2020-10-08